Trener personalny, trener kobiet w ciąży, instruktor Cross Training/ Fitness/ Mobility/ Zdrowy Kręgosłup, certyfikowany ekspert oceny funkcjonalnej FMS. Aktualnie oczekując na pierwsze dziecko propaguje świadome i zdrowe podejście do treningu podczas ciąży.